12223

    Thông tin chất liệu
    Loại vải:
    Thành phần:
    Trọng lượng:
    Xuất sứ: